4. juni 2024 - kl. 11:00

Klimaregnskab danner grundlag for yderligere arbejde med CO2-reduktion

Combitherm har i samarbejde med Klimaklar Produktionsvirksomhed fået etableret et klimaregnskab, der lægger grunden for en endnu mere målrettet indsats mod CO2-reduktion. Her vil vi blandt andet sætte endnu mere fokus på et tættere samarbejde med både leverandører og kunder for at fremme genbrug og reducere forbruget af materialer.

Initiativet er drevet af Combitherms eget fokus på øget bæredygtighed og et stigende krav fra større kunder om dokumentation af klimapåvirkninger. Uden tidligere erfaring i at styre CO2-regnskaber har Combitherm taget et vigtigt skridt fremad ved at integrere mere systematiske bæredygtighedsprocesser gennem dette samarbejde.

Læs casen om Combitherms samarbejde med Klimaklar Produktionsvirksomhed

 

Epinion har på vegne af DI Produktion og Klimaklar Produktionsvirksomhed lavet en undersøgelse for at se, hvor langt danske produktionsvirksomheder generelt er fra at opfylde de nationale klimamål for 2025 og 2030. Undersøgelsen har også kigget på, hvilke initiativer virksomhederne allerede har sat i værk for at nå disse mål, og hvilke udfordringer de møder i bestræbelserne på at opnå yderligere CO2-reduktioner.

Læs analysen om danske produktionsvirksomheders klimastatus

 

Klimaklar Produktionsvirksomhed er et samarbejde mellem Dansk Industri og Industriens Fond.