Termoløsninger til vindmølleindustrien

Termoløsninger

Vindmølleindustrien

Specialudviklet termoløsning sikrer en effektiv og jævn hærdning af vindmøllevinger

Vindenergi, der produceres ved hjælp af vind fra vindmøller, er med til at drive omstillingen til mere klimavenlig og vedvarende energi. Når vindmøllerne står på land og til vands er det afgørende, at de kan modstå naturens kræfter, og produktion af vindmøllevinger er derfor en kompliceret proces. Med Combitherms vinge covers får du en specialudviklet termoløsning, der sikrer en stabil temperatur under hærdning af vingeelementerne, så de opnår den rette kvalitet og styrke.

Stærke vindmøllevinger kræver en jævn varmefordeling under hærdning

Det er helt afgørende under produktion af vindmøllevinger, at hærdningsprocessen foregår under optimale temperaturforhold. Når man anvender resin i produktionsprocessen af vingeelementer, skal hærdeprocessen ofte foregå under høje temperaturer, hvor varmen skal fordeles jævnt over hele vingeelementet.

Dette kan være vanskeligt, når man håndterer meget store emner, som f.eks. en vindmøllevinge, - det uanset om man producerer vingerne i ét stykke eller i to skaller, som derefter limes sammen. Varmeudviklingen under hærdeprocessen er helt afgørende, når vindmøllevingerne skal udvikle deres styrke, som skal kunne modstå påvirkninger fra vibrationer, vind og vejr.

Hærdningsprocessen sikres og energiforbruget mindskes

I forbindelse med hærdningsprocessen af vindmøllevinger, anvendes forskellige isoleringsmetoder, men flere af dem er forbundet med en del ulemper. Tildækning med engangsplast er én af dem, men denne løsning genererer en del affald, der ikke er bæredygtigt. Engangsplast kan desuden heller ikke tåle ret høje temperaturer og isolerer ikke tilstrækkeligt, hvilket forlænger hærdetiden.

Det har også betydning, hvilke temperaturpåvirkninger vingeelementet bliver udsat for fra omgivelserne. Temperaturudsving i omgivelserne kan være medvirkende til at forringe kvaliteten på vingeelementerne. Det kan være en bekostelig affære at opvarme hallerne, hvor vindmøllevingerne produceres, men en løsning er at benytte Combitherms specialudviklede vinge covers til hærdning af vindmøllevinger.

Disse brancher anvender vores termoløsninger:

  • Vindmølle producenter
  • Vingeproducenter

Vinge covers til vindmølleindustrien

Combitherms vinge covers produceres efter specifikke mål, så de passer perfekt ned over formene. Det mindsker temperaturudsving og sikrer en jævn og sikker varmefordeling over vingeelementerne. Den stærke flerlags-konstruktion kan desuden tåle høje temperaturer op til 220ºC, hvilket kan reducere hærdetiderne i produktionen. Den høje isoleringsevne kan dermed give et mindre energiforbrug, og løsningen tilpasses unikt efter de enkelte produktionsforhold, så de er lette at håndtere.

Læs mere om fordelene ved vores vinge covers

Vil du vide mere om termoløsninger til vindmølleindustrien?

Udfyld venligst formularen, så kontakter vi dig.

Jens Elisius Christensen
Giv mig et ring, jeg er klar til at hjælpe dig... Jens Elisius Christensen Head of Sales