Termoløsninger til transportbranchen

Termoløsninger

Transportbranchen

Ved fragt og opbevaring af temperaturfølsomt gods sikres kølekæden med fleksible termoløsninger

Transport af temperaturfølsomt gods indebærer flere faktorer, som skal gå op i en højere enhed. Forskellige temperaturkrav på gods og flere fragtskift fra f.eks. fly til lastvogne kan være en udfordring, når der samtidig er en stram tidsplan at overholde. Det hjælper vores termoløsninger dig med, uanset om du fragter gods med skib, fly eller lastvogn.

Overholdelse af specifikke temperaturkrav

Godstransport og logistik er i vækst som følge af den stigende globale efterspørgsel på vare- og godsleverancer. I den forbindelse bliver der stillet flere krav til virksomheder i transportbranchen, om f.eks. overholdelse af GDP-reglerne ved fragt af medicin eller Fødevarestyrelsens reglement om transport af fødevarer. Det er forbundet med flere risici at transportere temperaturfølsomt gods, hvilket kræver god planlægning samt effektive fragtløsninger.

Termoløsninger sikrer kølekæden

Gods med specifikke temperaturkrav kan være en særlig udfordring at transportere. Det er ofte nødvendigt at flytte godset fra ét transportmiddel til et andet, f.eks. fra fly til lastvogn, eller det kan være nødvendigt at opbevare godset på en mellemstation inden den transporteres videre. I den forbindelse er det helt afgørende at sikre, at kølekæden ikke bliver brudt, hvis man eksempelvis transporterer medicinalvarer, fødevarer såsom mejeriprodukter, kød, fisk og skaldyr eller kemiske varer såsom maling og lak. Det gælder også under transport, hvor overholdelse af temperaturgrænserne er vigtig, når man skal dokumentere forsyningskæden. Det kræver termoløsninger, der effektivt sikrer godset mod temperaturpåvirkninger fra omgivelserne.

Fleksibel transport af temperaturfølsomt gods

I transportbranchen er der et stigende krav til at kunne tilbyde fleksible services, hvor gods kan blive leveret hurtigt og sikkert til slutbrugerne. Det kræver fleksible isoleringsløsninger. Netop stabiliseringen af temperaturen på varer under transport er en udfordrende opgave.

Hos Combitherm har vi udviklet effektive og fleksible termoløsninger, som gør det enkelt at transportere temperaturfølsomt gods, - det gælder f.eks. vores isolerende termohætter og skillevægge til lastvogne. Med vores produkter er du sikret, at dit gods ankommer med den korrekte temperatur til slutdestinationen.

Disse brancher anvender vores termoløsninger:

  • Luftfragtselskaber
  • Rederier
  • Transport- og logistik virksomheder
  • Gods- og kurertjenester
  • Distributionsvirksomheder
  • Produktionsvirksomheder
  • Engrosvirksomheder
  • Forhandlere

Termohætter til transportbranchen

Combitherms termohætter beskytter gods mod omgivelsernes temperaturudsving, så dine varer bibeholder en stabil temperatur inden for et defineret interval (f.eks. fra 2°C til 8°C). Termohætterne består af en stærk 3-lags konstruktion bestående af yderfolie, isoleringsmateriale og inderfolie.

Hos Combitherm er vi specialiserede i at producere kundetilpassede løsninger med et væld af forskellige kombinationsmuligheder af folier, isoleringsmaterialer og ikke mindst størrelser, så hætterne passer præcist til det ønskede formål.

Læs mere om fordelene ved vores termohætter

Case: Medicinalgods lever op til strenge temperaturkrav med termohætter

Pharma Nord udvikler og producerer lægemidler og kosttilskud, som ofte fragtes med fly til mere end 40 lande. Transporten af denne type gods skal leve op til specifikke temperaturkrav, der skal overholdes under hele transporten, og løsningen blev Combitherms termohætter:

"Vi arbejder jo inden for produktgrupperne lægemidler, vitaminer og kosttilskud, og arbejder således med meget høje kvalitetsnormer i vores virksomhed. Derfor skal der også være styr på, hvordan produkterne kommer frem til kunden. Ved at anvende Combitherms termohætter, opnår vi endnu bedre sikkerhed for, at vores forsendelser overholder temperaturgrænserne under transporten.”

Supply Chain Manager og Økonomichef hos Pharma Nord, Claus Hansen

Læs hele casen her

Air cargo hætter til transportbranchen

Vores air cargo hætter er en del af Combitherms sortiment af termohætter, der sikrer optimale temperaturforhold af gods under transport med fly, skib eller lastvogne. Den høje kvalitet i både produktionsmetoder og materialer sikrer en lang levetid og giver dermed en lavere totalomkostning.

Læs mere om fordelene ved vores air cargo hætter

Case: Air cargo hætter beskytter gods under hele transportforløbet

Verdens førende logistikfirma DHL tilbyder en række globale transportløsninger indenfor bl.a. medicinal-og fødevareindustrien, hvor der er høje krav til temperaturstyring af godset under transport. I samarbejde med Combitherm fandt DHL frem til en effektiv løsning:

”I forbindelse med medicinaltransport opererer vi under GDP, et skarpt regelsæt, hvor vi til hver en tid skal være i stand til at dokumentere, at vi overholder kravene til korrekt temperatur under hele transportforløbet. Vores løsning er ”DHL Thermonet”, som er 24-7-overvågning, der via temperaturloggere løbende kontrollerer varernes temperatur. Her er air cargo hætterne fra Combitherm en optimal løsning, da de opfylder vores krav til beskyttelse mod store temperaturudsving på tarmac, de er lette at håndtere, og så er de er et økonomisk godt alternativ til aktive køleenheder.”

Sub-Regional Sector Head for Life Science & Healthcare hos DHL i Norden og Baltikum, Hanne Reher

Læs hele casen her

Skillevægge til transport industrien

Combitherms skillevægge giver mulighed for at fragte flere godstyper med forskellige temperaturkrav i samme lastvogn. Du får en fleksibel løsning, der kan opdele lastvognen i flere temperaturzoner og skubbes til side, når de ikke er i brug. Skillevæggene kan let flyttes fra én lastvogn og over i en anden. De er også lette at håndtere for en solo-chauffør, da de ikke vejer mere end 580-760 gram pr. m², og de kan desuden tilpasses efter dine specifikke ønsker og mål.

Læs mere om fordelen ved skillevægge

Vil du vide mere om termoløsninger til transportbranchen?

Udfyld venligst formularen, så kontakter vi dig.

Jens Elisius Christensen
Giv mig et ring, jeg er klar til at hjælpe dig... Jens Elisius Christensen Head of Sales