Termoløsninger til medicinalindustrien

Termoløsninger

Medicinalindustrien

Medicinalprodukter beskyttes mod temperaturudsving med kundetilpassede termoløsninger

Transport af medicinalvarer kræver stor forsigtighed og en stabil temperatur, da selv de mindste udsving kan forringe kvaliteten og i værste fald ødelægge værdifuld medicin. Hos Combitherm får du termoløsninger, der sikrer, at dine medicinalvarer bliver beskyttet mod temperaturudsving under hele transportforløbet - lige fra produktion til slutdestination.

Stabil temperatur sikrer kvaliteten af pharmaprodukter

Et transportforløb fra producent til slutdestination indebærer flere kritiske tidspunkter, hvor der er stor risiko for at kølekæden bliver brudt. Det kan eksempelvis være på de mellemstationer, hvor medicinalvarerne opbevares inden de kan læsses op i lastvognen eller i lufthavnen, hvor medicinalvarerne kan stå på flystandpladsen i længere tid, inden de læsses ombord på flyet. Det kan også være de kortvarige øjeblikke, hvor chaufføren åbner dørene til sin lastvogn for at tage andre varer ud. Disse overgange indebærer ofte markante temperaturudsving i omgivelserne, hvilket kan gøre det udfordrende at holde temperaturen stabil inden for de tilladte intervaller, som f.eks. 2-8°C eller 15-25°C.

Lev op til krav om dokumentation og kvalitetskontrol

Det er en markant anderledes opgave at transportere medicinalvarer og lægemidler i forhold til andre godstyper. Intet må overlades til tilfældigheder, da alt skal dokumenteres og kvalitetskontrolleres i henhold til f.eks. GDP-reglerne. Det stiller store krav til, hvordan varerne håndteres og opbevares under transport, så man opfylder reglerne for god distributionspraksis for lægemidler. Det skal f.eks. kunne dokumenteres, at medicinalvarernes påkrævede temperaturer er blevet overholdt under hele transportforløbet.

Vores passive termoløsninger er en effektiv måde at stabilisere temperaturen på medicinalvarer under hele transporten. I vores sortiment finder du vores populære termohætter, som kan tilpasses efter specifikke ønsker, mål og behov.

Disse brancher anvender vores termoløsninger:

  • Medicinalproducenter
  • Distributører
  • Transport- og logistik virksomheder
  • Speditører

Termohætter til medicinalindustrien

Med Combitherms termohætter er der øget kontrol over temperaturen på medicinalvarer og lægemidler uanset om det drejer sig om kortere eller længere transporter. Dermed er det muligt at holde temperaturen inden for de tilladte grænseværdier, så de lever op til kravene om sikker transport og håndtering af medicinalvarer.

Vores termohætter kan fremstilles i en lang række forskellige størrelser, folietyper og isoleringstykkelser afhængig af kundespecifikke krav og ønsker. Vi har gennemtestet og efterprøvet alle vores løsninger, så du får et produkt, der kan give dig den ønskede sikkerhed.

Læs mere om fordelene ved vores termohætter

Case: Medicinalgods lever op til strenge temperaturkrav med termohætter

Pharma Nord udvikler og producerer lægemidler og kosttilskud, som ofte fragtes med fly til mere end 40 lande. Transporten af denne type gods skal leve op til specifikke temperaturkrav, der skal overholdes under hele transporten, og løsningen blev Combitherms termohætter:

"Vi arbejder jo inden for produktgrupperne lægemidler, vitaminer og kosttilskud, og arbejder således med meget høje kvalitetsnormer i vores virksomhed. Derfor skal der også være styr på, hvordan produkterne kommer frem til kunden. Ved at anvende Combitherms termohætter, opnår vi endnu bedre sikkerhed for, at vores forsendelser overholder temperaturgrænserne under transporten.”

Supply Chain Manager og Økonomichef hos Pharma Nord, Claus Hansen

Læs hele casen her

Air cargo hætter til medicinalindustrien

Vores air cargo hætter er en del af vores sortiment af termohætter, som giver effektiv beskyttelse mod temperatur udsving. Det særlige ved vores air cargo hætter er, at de er beklædt med en metalliseret overflade, som yder effektiv beskyttelse mod sollys og reflekterer 97% af solstrålingen. Dette mindsker i betydelig grad risiko for ophedning af overfladerne. Den stærke 3-lags-konstruktion af yderfolie, isoleringsmateriale og inderfolie holder varerne på det ønskede temperaturinterval under hele transporten. Den høje kvalitet af materialer bidrager til en lavere TCO sammenlignet med engangsløsninger.

Læs mere om fordelene ved vores air cargo covers

Case: Air cargo hætter beskytter gods under hele transportforløbet

Verdens førende logistikfirma DHL tilbyder en række globale transportløsninger indenfor bl.a. medicinal-og fødevareindustrien, hvor der er høje krav til temperaturstyring af godset under transport. I samarbejde med Combitherm fandt DHL frem til en effektiv løsning:

”I forbindelse med medicinaltransport opererer vi under GDP, et skarpt regelsæt, hvor vi til hver en tid skal være i stand til at dokumentere, at vi overholder kravene til korrekt temperatur under hele transportforløbet. Vores løsning er ”DHL Thermonet”, som er 24-7-overvågning, der via temperaturloggere løbende kontrollerer varernes temperatur. Her er air cargo hætterne fra Combitherm en optimal løsning, da de opfylder vores krav til beskyttelse mod store temperaturudsving på tarmac, de er lette at håndtere, og så er de er et økonomisk godt alternativ til aktive køleenheder.”

Sub-Regional Sector Head for Life Science & Healthcare hos DHL i Norden og Baltikum, Hanne Reher

Læs hele casen her

Hent brochure til medicinalindustrien

Her kan du downloade information om air cargo hætter til medicinalindustrien

Download pdf

Vil du vide mere om termoløsninger til medicinalindustrien?

Udfyld venligst formularen, så kontakter vi dig.

Jens Elisius Christensen
Giv mig et ring, jeg er klar til at hjælpe dig... Jens Elisius Christensen Head of Sales