Combitherm termoløsninger

FAQ

Kølekæden og temperaturstabilisering

Få svar på dine spørgsmål...

Velkommen til vores detaljerede FAQ sider om kølekæden og temperaturstabilisering. Her får du svar på dine spørgsmål om, hvordan Combitherms løsninger hjælper med at opretholde kølekæden, og hvordan vores termoløsninger kan beskytte temperaturfølsomme produkter gennem hele opbevarings- og transportprocessen, så dine produkter bevarer deres kvalitet og holdbarhed.

Kølekæden og temperaturstabilisering

Kølekæden henviser til den forsyningskæde, som skal sikre den rette temperatur på produkter som mad og medicin, så holdbarheden og kvaliteten opretholdes hele vejen fra  fra produktion til den endelige forbruger.

Combitherm leverer termoprodukter såsom termohætter, der spiller en afgørende rolle i kølekæden. Termohætterne hjælper med at opretholde stabile temperaturer under transport og opbevaring af temperaturfølsomme varer, hvilket sikrer en ubrudt kølekæde. Se mere information om termohætter.

Termoløsninger inkluderer produkter og teknologier designet til at beskytte temperaturfølsomme produkter mod temperaturudsving under transport og opbevaring. Termoløsningerne er afgørende inden for blandt andet medicinalindustrien og fødevareindustrien for at sikre en ubrudt kølekæde, der skal bevare kvaliteten og holdbarheden på produkterne fra produktion til endelig levering.

Termoløsningerne er baseret på en stærk flerlagskonstruktion bestående af en effektiv  Polywool® isolering med spiralformede polyester-­hulfibre samt et udvalg af ydre og indre folier. Termoløsningerne beskytte produkterne mod større eller mindre temperaturudsving afhængig af den valgte isoleringstykkelse. Alle løsninger kan produceres efter kundespecifikke ønsker og behov. Kontakt os for mere information om skræddersyede termoløsninger.

Temperaturudsving henviser til enhver uønsket afvigelse fra de påkrævede temperaturkrav ved håndtering af følsomme produkter. Sådanne udsving kan forringe kvaliteten, reducere holdbarheden, og i alvorlige tilfælde gøre produkter ubrugelige.

Selv mindre temperaturudsving kan reducere kvaliteten af farmaceutiske produkter og i værste fald ødelægge værdifuld medicin og lægemidler. Derfor er det vigtigt at styre og stabilisere temperaturen under transport.

Transport af medicinalvarer indebærer flere kritiske tidspunkter, hvor der er høj risici for temperaturafvigelser, herunder:

· Opbevaring på mellemliggende stationer før lastning på transportmidler
· Ventetid på tarmac i lufthavnen før de læsses på fly
· Under leverancer hvor lastbilsdøre åbnes for af- og pålæsning af andre varer

Disse risici understreger vigtigheden af at opretholde stabile temperaturer gennem hele leveringsprocessen. Find termoløsninger til den farmaceutiske industri.

Combitherm mindsker temperaturudsving ved at tilbyde skræddersyede, højkvalitets termoløsninger, der sikrer minimale temperaturafvigelser. Disse løsninger inkluderer termohætter til medicinalprodukter, isolerende afdækningsmåtter til dagligvarer og forskellige termomåtter til byggematerialer, alle designet til at holde produkterne inden for deres krævede temperaturintervaller. Find mere information om vores produkter.

Transport af medicinalprodukter er underlagt strenge regler, såsom regler for god distributionspraksis (GDP), som kræver grundig dokumentation og kvalitetskontrol. Det er afgørende at kunne dokumentere, at de krævede temperaturforhold bliver opretholdt gennem hele transporten. Læs hvordan DHL opfylder GDP-kravene.

Passive termoløsninger bruger isolerende materialer til at opretholde en bestemt temperatur under transport eller opbevaring af temperaturfølsomme produkter og processer. Passive løsninger kræver ikke strøm til at opretholde temperaturen og er derfor energibesparende og tilbyder en stor balance mellem omkostninger, effektivitet og brugervenlighed.

Combitherm tilbyder passive termoløsninger, herunder kundetilpassede termohætter, der stabiliserer temperaturen under alle transportstadier. Termohætterne er designet til at opretholde de nødvendige temperaturkrav, hvilket sikrer overholdelse af strenge transport- og håndteringsregler. Find termoløsninger til medicinalindustri.

Air cargo hætter - et vigtigt produkt i Combitherms sortiment af termoløsninger - er designet med en metalbelagt overflade, der reflekterer 97% af solstrålingen, hvilket effektivt beskytter mod temperaturstigninger fra sollys. Hætternes konstruktion sikrer, at medicinalvarer holder sig inden for det ønskede temperaturinterval, hvilket gør dem til et omkostningseffektivt alternativ til aktive køleenheder. Find mere information om vores termohætter, inklusive air cago hætter.

Der er flere faktorer, der påvirker, hvor længe produkter kan opretholde den ønskede temperatur ved en given omgivelsestemperatur. Blandt andet afhænger det af, hvilken løsning du bruger til at beskytte dine produkter. Med en termohætte bestående af en metalbelagt folie og et isoleringslag på 300g/m2 kan dine produkter forblive inden for et temperaturområde på 2-8 grader i op til 12 timer ved en omgivelsestemperatur på 32 grader. Hvis produkterne placeres på en isolerende bundmåtte, forbedres den gennemsnitlige tid endnu mere. Kontakt os for at finde den rigtige termoløsning til din virksomhed og behov.

Vil du vide mere om vores produkter?

Du behøver blot at indsende formularen herunder og så kontakter vi dig.


Jens Elisius Christensen
Giv mig et ring, jeg er klar til at hjælpe dig... Jens Elisius Christensen Head of Sales