9. januar 2024 - kl. 14:00

Danskundervisning på skemaet hos Combitherm

Sprogkonsulent Jette Kaspersen fra UCplus står for danskundervisningen hos Combitherm

For fem år siden modtog Combitherm Sprogcenter Midts Integrationspris fordi "...virksomheden tager et stort ansvar for at integrere nye syriske borgere på arbejdspladsen og i øvrigt markerer sig med en stor rummelighed."

Dengang var der seks syrere ansat og danskundervisningen var en vigtig brik i integrationen og for at hjælpe den daglige forståelse på vej i Combitherm. Og det er det stadig. Combitherm har i dag 33 ansatte og heraf er 14 medarbejdere fra Syrien, så danskundervisningen er igen kommet på skemaet.

Sprogundervisning styrker kommunikationen

Combitherm har aldrig haft så travlt som i det forgangne år, og samtidig er der sat gang i en proces, hvor vi skal se på, hvordan vi kan reducere spild og effektivisere alle produktionsprocesser. Og det indebærer også, et øget fokus på sprog, fortæller Combitherms COO Torben Hallstrup:

“Vi skal igennem et forløb, hvor det bliver vigtigt, at vi kan kommunikere effektivt og præcist om, hvad der foregår i produktionen. Og vi vil gerne have at alle vores medarbejdere, også vores syriske kollegaer, bidrager aktivt i denne proces. Mange af dem har været i produktionen i flere år nu og har værdifulde indsigter om de konkrete opgaver, som vi har brug for at høre.” 

Sprogkompetencer giver selvtillid 

De syriske medarbejdere kan tale dansk, men er ofte lidt tilbageholdende med at træde frem og tale om faglige emner. Og det vil Torben Hallstrup gøre noget ved. 

“Vi skal have dem løftet sprogligt, så de får mere selvtillid, så de nemmere kan fortælle, hvad de har observeret i produktion.” 

Abdul Rahman Mustafa, som er en af de 14 syriske medarbejdere, fortæller da også, at han bliver genert ved at tale dansk, særligt hvis der er ord, han ikke kan huske. Men undervisningen skubber ham i gang på en god måde. 

“Det er godt at vi øver os, og jeg håber, at jeg lærer at tale mere.”  

Undervisningen er også blevet taget godt imod af Mohamad Ismat Hussein, som udtaler:

"Jeg har været i Danmark i otte år og har arbejdet her på Combitherm i syv år. Her er gode chefer og kolleger. I Syrien arbejdede jeg som tøjdesigner, fortæller han.

Mohamad Ismat Hussein har hustru og fire børn, heraf tre hjemmeboende. Den ældste datter bor i Vejle og læser til tandlæge.

”Hele min familie taler dansk. Det er kun mig, der ikke er så god til det endnu,” forklarer han.

Det arbejdsrelaterede sprog er i fokus 

Fra DI har Combitherm modtaget økonomisk støtte fra Industriens Kompetenceudviklingsfond til projektet, hvor de ansatte fra Syrien lærer dansk en gang om ugen i 26 uger.

”Derudover betaler virksomheden også en del af det i kraft af, at undervisningen foregår delvist i arbejdstiden. Vi ønsker, at de syriske medarbejdere bliver endnu mere integrerede i virksomheden og dermed i det danske samfund,” fortæller Torben Hallstrup.

Det er UCplus, der står for danskundervisningen, så hver torsdag rykker UCplus’ sprogkonsulent Jette Kaspersen ind i Combitherms kantine med samtalekort og andre konkrete genstande, som skal bruges til at få snakken i gang blandt de syriske medarbejdere.

Undervisningen har fokus på både at styrke og udbygge de ansattes sproglige kompetencer, og ofte tager hun udgangspunkt i ord og vendinger fra arbejdsdagens opgaver.  

Alle metoder er med til at gøre medarbejdernes sprog bedre og mere præcist, så kommunikationen i blandet alle Combitherms medarbejdere forbedres.

Læs mere om UCplus og samarbejdet med Combitherm

 

Foto: Sprogkonsulent Jette Kaspersen fra UCplus står for danskundervisningen hos Combitherm.